داکت اسپلیت هایسنس

نصب پایه برای واحد خارجی داکت اسپلیت

در این روزها از داکت اسپلیت در بیشتر مکان‌ها استفاده می‌شود و این نوع کولر از دو بخش مجزا تشکیل شده که یکی واحد خارجی و دیگری پنل یا واحد داخلی آن است و این دو قست به وسیله دو عدد لوله رابط مسی که یکی از آنها از دیگری کوچک‌تر است ارتباط داده می‌شوند. بین واحد خارجی و پنل داخلی کابل‌هایی هم قرار دارند که برق و فرامین را از پنل به واحد خارجی منتقل می‌کنند و موقعیت سنسورهای موجود در واحد خارجی را پنل می‌تواند تشخیص دهد.

نصب داکت اسپلیت

داکت اسپلیت را می‌توان در اکثر جاها نصب کرد و این امر به خاطر انعطاف بالای آنها است. در هنگام نصب، پنل داخلی باید در جایی نصب شود که جریان هوای آن بتواند تمام محیط را پوشش دهد. البته کولر گازی سعی در خنک کردن تمام حیط را دارد اما محل نصب مناسب می‌تواند به مصرف برق کمتر و دوام بیشتر کولر کمک کند.

پنل داخلی نباید خیلی بالا و در نزدیکی سقف نصب شود تا بتواند به راحتی محیط را خنک کند. واحد خارجی داکت اسپلیت دو تکه در محیط بیرونی نصب می‌شود تا بتواند گرمایی را که پنل از محیط داخل جذب کرده است را به محیط بیرون و فضای آزاد انتقال دهد. همیشه باید در نظر داشته باشید که واحد خارجی در جایی نصب شود که جریان هوا بتواند آزادانه از روی شبکه‌های کندانسور عبور کند و فضای کافی در جلوی آن وجود داشته باشد تا هوای گرم بتواند از واحد خارجی دور شود.

در صورت وجود مانع در جلوی واحد خارجی هوای گرم خارج شده از آن دوباره وارد شبکه‌های کندانسور شده و از کارآیی کولر گازی کاسته خواهد شد. البته باید توجه داشت که در پشت واحد خارجی هم باید به اندازه کافی فضای جریان هوا وجود داشته باشد. واحد خارجی کولر گازی نباید در محیطی نصب شود که دارای پوشش گیاهی است، گیاهان رشد کرده و جلوی جریان هوا را خواهند گرفت.

نصب واحد خارجی بر روی پایه زمینی

در جاهایی که واحد خارجی روی پشت بام نصب می‌شود پایه زمینی مورد نیاز خواهد بود. نصب پایه زمینی از آسیب‌های رطوبت کم می‌کند و از جهت دیگر می‌توان با استفاده از آن کولر را تراز کرد. واحد خارجی کولر گازی باید تراز باشد تا کمترین صدا و دوام بالایی داشته باشد. در صورت تراز نبودن، کمپرسور زودتر خراب شده و هزینه‌های تعمیر و یا تعویض آن بالا خواهد بود.

نصب واحد خارجی بر روی پایه دیواری

در بسیاری از مکان‌ها به علت دور بودن واحد از پشت بام و یا نداشتن دسترسی به آن باید واحد خارجی را بر روی دیوار نصب کرد. از طرف دیگر واحد خارجی و پنل داخلی باید در نزدیک‌ترین فاصله نسبت به هم نصب شوند که باید با استفاده از پایه دیواری این کار را انجام داد.

نمایندگی کولر گازی و داکت اسپلیت هایسنس