نمایندگی-کولر-گازی-هایسنس-قزوین

  • استان قزوین

    • نمایندگی هایسنس - Hisense

نشانی: قزوین ،خ سعدی شمالی - روبروی دبستان حیدری -جنب درمانگاه امام سجاد- خدمات فنی بیوک آقایی

    • نمایندگی هایسنس - Hisense

نشانی: قزوین، خیابان نوروزیان، بلوار نوروزیان، روبروی استانداری، جنب تعلیم رانندگی سروش 

    • نمایندگی هایسنس - Hisense

نشانی: قزوین شهرک صنعتی البرز خ بلوار سهرودی خ دانشگاه جنب دانشگاه علمی کاربردی دفتر خدمات فنی روزبه