تهویه مطبوع مرکزی:

از بین انواع مختلف سیستم های تهویه مطبوع ، این رایج ترین نوع سیستم خنک کننده است زیرا به دلیل توانایی خنک کننده مناسب در خانه های بزرگتر ، بیشترین انتخاب را دارد. سیستم های تهویه مطبوع مرکزی هوای خنک را از طریق مجاری عرضه و برگشت گردش می کنند. مجاری و رجیستری های موجود در دیوار یا کف را تأمین کنید ، هوای خنک را به داخل منزل حمل کنید. پس از گرم شدن هوا ، مجدداً در مجاری تأمین می شود و در جایی که مجدداً به سیستم تهویه هوا منتقل می شود ، ثبت می کند.

 

نصب سیستم تهویه مطبوع مرکزی نیاز به برنامه ریزی و آماده سازی زیادی دارد زیرا اندازه برای عملکرد سیستم بسیار مهم است. اگر سیستمی را نصب کنید که از نظر اندازه اشتباه باشد ، حتی اگر از نظر انرژی کارآمد باشد ، می فهمید که هزینه های مصرفی شما بیش از آن چیزی است که باید باشد.

فروش اینترنتی و نصب کولر گازی هایسنس

hisense