کولر گازی هایسنس 30000 با گاز 410 مدل (HRH-30TQ(R410 

ریست اتومات

عملکرد هوشمند

عملکرد حداکثری

دارای حالت خواب

دارای نمایشگر کمپرسور

خاموش کردن نور نمایشگر پنل

داری نمایشگر جلوی پنل داخلی

تنظیم دستی جهت پرتاب باد(افقی)

تنظیم اتومات جهت پرتاب باد(عمودی)

دارای پنل باز و بسته شونده با قابلیت شستشو

کنترل سه حالته ی سرعت فن پنل و حالت اتوماتیک